AVG / Privacyverklaring

AVG / Privacyverklaring

Sinds eind mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving van toepassing, waardoor ook wij maatregelen nemen om te voldoen aan deze wet.

Als onderdeel van de wet is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgesteld die dus ook van toepassing is op verenigingen.

Wij hebben naar eer en geweten een Privacy-reglement opgesteld waarin we voor u en jullie inzichtelijk maken met welk doel we persoonlijke gegevens bijhouden. Dit Privacy-reglement plaatsen we op onze website en is als bijlage bij dit bericht gevoegd. Sommige persoonsgegevens hebben wij echt nodig om ons doel uit te voeren.
Voor het vastleggen van andere gegevens, of specifiek wanneer het bijvoorbeeld gaat om foto’s van leden en in het bijzonder minderjarigen, hebben we toestemming nodig.

We hopen dat onze (ouders/verzorgers van) leden vertrouwen hebben in onze goede intenties en de toestemming voor diverse zaken aan ons willen verlenen.