Ledenadministratie

Wijzigen gegevens

Als er wijzigingen voordoen in je persoonlijke situatie (bijv. verhuizing, een ander telefoonnummer of wijziging van je e-mailadres) dan willen we je vragen om dit even door te geven aan de ledenadministratie: Ledenadministratie Vovem’90 Janneke Boer Tel: 06-1080 1949 Email: ledenadministratie@vovem.nl

Lidmaatschap opzeggen
Het kan natuurlijk voorkomen dat je onverhoopt besluit om te willen stoppen met volleyballen. Je wordt in principe lid voor een heel seizoen en daardoor dient bij tussentijdse opzegging de contributie wel tot 1 juli van het lopende seizoen betaald worden. Mocht er zich een specifieke situatie voordoen neem dan contact op met het bestuur. Afmelden doe je door, vóór 1 juli van het lopende seizoen, schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie.