Contributie

De contributie voor het nieuwe seizoen is bekend

Het lidmaatschap bij Vovem’90 wordt aangegaan voor het gehele seizoen.

Afmelden dient uiterlijk voor 1 juli van het daarop volgende seizoen, schriftelijk bij de ledenadministratie, te gebeuren. Gedurende het seizoen is het stopzetten van de contributie-betaling in principe niet mogelijk.

In het geval van een langdurige blessure kan na overleg met de penningmeester besloten worden om de contributie inning tijdelijk stop te zetten.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 juli geldt dat als deze schriftelijk is ontvangen door de ledenadministratie voor aanvang van het nieuwe seizoen er nog één kwartaal contributie betaald dient te worden. Deze betaling zal conform het bij aanvang van het lidmaatschap ondertekende document automatisch geïncasseerd worden. 

Voor vragen en overleg kunt je je richten tot de penningmeester, Martijn Venhorst, via de mail: penningmeester@vovem.nl.